با تکمیل این فرم تمایل خود را برای شرکت در دوره برش لیزری با شرایط ویژه اعلام کنید

نام و نام خانوادگی(Required)

ارسال اطلاعات بالا به منزله ثبت نام نیست و صرفا علاقه خود را به شرکت در دوره ویژه اعلام می‌کنید

تعداد افرادی که تا این لحظه اعلام آمادگی کرده اند:

23 نفر

(این فیلد هر چند ساعت یکبار به روز می‌شود)

مدت زمان باقیمانده تا شروع ثبت نام دوره طراحی برای برش لیزری:

 
 

این امتیازات بصورت محدود برای چند نفر اولی که در روز یکشنبه ثبت نام می کنند در نظر گرفته می‌شود:

 

 

برنامه ویژه: در صورت رسیدن به حد نصاب ثبت نام اعلام می شود